Nokturi

Basfakta

Definition

  • Nokturi definieras som uppvaknande på natten för att kasta vatten, oavsett antalet nattliga blåstömningar.1-4
  • Symtomet uppträder fristående eller tillsammans med andra urinvägssymtom.
  • Nokturi är besvärligt, påverkar livskvaliteten och kan medföra ökad sjuklighet och dödlighet.5
  • Först nyligen har tillståndet börjat uppfattas som en egen klinisk enhet och inte bara ett symtom på annan sjukdom.3

Differentialdiagnoser

Anamnesen

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.