Nokturi

Basfakta

Definition

 • Nokturi är ett tillstånd då personen vaknar en eller flera gånger på natten på grund av urinträngningar. Varje blåstömning föregås och efterföljs av sömn (eller önskad sömn):1-2
  • Tillståndet kan ge störd sömn och en ökad risk för fallolyckor
  • Nokturi kan vara besvärligt, påverka livskvaliteten och kan medföra ökad sjuklighet och dödlighet (bland annat ökad fallrisk)
  • Symtomet uppträder fristående eller tillsammans med andra urinvägssymtom
  • Det finns evidens att en andel personer med 1 nattlig miktion inte har några besvär av nokturin och att definitionen därför bör ändras i framtiden3
 • Polyuri:
  • Total urinmängd >2,8 L per dygn4-5
 • Nattlig polyuri:
  • Överproduktion av urin under natten, >33 % av dygnsproduktionen under natten för vuxna >65 år och >20 % hos yngre vuxna (kissad mängd under natten och tidigt på morgonen)2,4,6-7
 • Nokturi kan vara en del av LUTS, nedre urinvägssymtom (lower urinary tract symptoms):8
  • LUTS kan delas in i lagringssymtom, tömningssymtom och postmiktionella symtom
  • Nokturi kan vara LUTS om det inte beror på andra faktorer (såsom högt vätskeintag) och tillhör då gruppen lagringssymtom

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.