Urininkontinens hos barn

Basfakta

Definition

  • Ofrivilligt urinläckage i avgränsade portioner (inte kontinuerligt) på dagen hos ett barn som är 5 år eller äldre.1-2 
  • Kallas även för daginkontinens eller urininkontinens dagtid:
    • Urininkontinens under natten kallas för enures (se separat artikel) 

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.