Urininkontinens hos kvinnor

Basfakta

Definition

  • Ofrivillig urinavgång eller urinläckage.1
  • Klassificering:
    • Lindrig – droppläckage en till två gånger per månad
    • Måttlig – droppläckage dagligen
    • Allvarlig – större läckagemängder minst en gång i veckan

Diagnosen

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.