Urininkontinens hos män

Basfakta

Definition

  • Urininkontinens definieras som ofrivilligt urinläckage:1
    • Oplanerad miktion eller miktion på olämplig plats
    • Förmågan att lagra urinen i urinblåsan är ofta nedsatt 

Differentialdiagnos

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.