Afebril och febril urinvägsinfektion hos män

Sammanfattning

  • Definition:Urinvägsinfektion (UVI) omfattar alla infektioner i urinvägarna med samtidig förekomst av bakteriuri. Akut cystit, pyelonefrit och bakteriell prostatit hos män.
  • Förekomst:Sällsynt hos män under 60 år, därefter vanligare.
  • Symtom:Beroende på lokaliseringen. Vid akut cystit mest lokala symtom utan feber, medan pyelonefrit och bakteriell prostatit kan ge allmänpåverkan, feber och sepsis.
  • Kliniska fynd:I vanliga fall finns inga kliniska fynd vid cystit, flanksmärta, nedsatt allmäntillstånd och feber vid pyelonefrit/bakteriell prostatit.
  • Diagnostik:Urinsticka- och odling hos samtliga män med UVI. Andra undersökningar beroende på symtombild. Mer omfattande utredning vid recidiverande infektioner.
  • Behandling:Antibiotikabehandling och symtomlindring, beroende på typ av UVI och grad av besvär.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.