Akut interstitiell nefrit (AIN)

Basfakta

Definition

  • Akut interstitiell nefrit (AIN) är en akut, oftast reversibel njursjukdom som karaktäriseras av inflammatoriska infiltrat i njurarnas interstitium.1
  • Tillståndet är en viktig orsak till akut nedsatt njurfunktion, men leder bara i sällsynta fall till allvarlig njursvikt.
  • I västvärlden orsakas oftast AIN av hypersensitivitet eller reaktioner på läkemedel, men också infektioner (virus, bakterier, svamp) kan leda till sjukdomen.
  • AIN ses även som en del av symtombilden vid immunologiska njursjukdomar.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.