Amyloidos

  • Definition:Amyloidos är en grupp av sjukdomar av extracellulär amyloidfribriller som leder till skador på organ och vävnad. 
  • Förekomst:AL-amyloidos (lättkedjeamyloidos) har en incidens på cirka 1/100 000 i västländerna. 
  • Symtom: Symtom från hjärta, njurar, mag–tarmkanalen, nerver, lungor och hud är vanliga.  
  • Kliniska fynd:Proteinuri, hjärtsvikt, hepatomegali, blödning från mag–tarmkanalen och malabsorption är ofta förekommande.
  • Diagnostik:Biopsi av påverkat organ eller bukfettsbiopsi för typning av amyloid.
  • Behandling:Beror på vilken typ av amyloidos och eventuellt underliggande sjukdom. Inflammationsdämpande, kemoterapi och transplantation kan ibland behövas.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.