Amyloidos

Basfakta

Definition

 • Amyloidos är en grupp sjukdomar som karaktäriseras av nedsatt organfunktion på grund av extracellulär ansamling av ett komplext och olösligt proteinmaterial (fibriller, amyloid).1-4
 • Traditionellt har sjukdomen delats in i två huvudgrupper:
  • Primär (idiopatisk) amyloidos, även kallad AL-amyloidos
  • Reaktiv/sekundär amyloidos, även kallad AA-amyloidos
 • Biokemiska metoder har gjort en mer detaljerad indelning möjlig, baserad på de olösliga fibrillproteinerna:4
  • Systemisk amyloidos:
   • Primär systemisk amyloidos (AL-amyloidos)
   • Myelomatosassocierad systemisk amyloidos (AL-amyloidos)
   • Sekundär/reaktiv amyloidos (AA-amyloidos)
  • Hereditär amyloidos
  • Lokaliserad amyloidos:
   • Exempelvis centralnervös amyloidos
 • Kliniska manifestationer, prognos och behandling varierar betydligt beroende på den specifika typen av amyloidos.5

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.