Glomerulonefriter

 • Definition:Inflammation i glomeruli i njuren. Många orsaker. Indelas i primär och sekundär. Klassifikation efter morfologi.
 • Förekomst:Relativt sällsynta tillstånd. Mesangioproliferativ glomerulonefrit är vanligast bland vuxna och minimal change glomerulonefrit är vanligast bland barn.
 • Symtom:Varierande symptom och progressionshastighet. Ofta asymptomatisk. Ospecifika symptom som trötthet, huvudvärk och illamående. Röd urin, svullnad i benen eller runt ögonen.
 • Kliniska fynd:Kliniska fynd kan inkludera perifera ödem och hypertension, eventuellt tecken till underliggande sjukdom.
 • Diagnostik:Blodstatus, CRP och SR, njur- och leverprover. Urinsticka och mikroskopi. Ultraljud njurar och njurbiopsi.
 • Behandling:Behandlingen beror på etiologi. Hypertension och hyperkalemi behandlas. Dialys i vissa fall.

Basfakta

Definition

 • Inflammatorisk njursjukdom av varierande etiologi som orsakar strukturella och funktionella förändringar i glomeruli.1
 • Man skiljer mellan primära (okänd etiologi) och sekundära glomerulonefriter.
 • Glomerulonefriterna klassificeras också efter morfologiska förändringar (se nedan).
 • Många fall av glomerulonefrit resulterar i en lindrig, asymtomatisk sjukdom som patienten inte märker, och som förblir odiagnostiserad.1
 • De flesta patienter med glomerulonefrit utvecklar kronisk njursjukdom med åtföljande risk för tidig hjärt-kärlsjukdom1 och ökande njursvikt.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.