Nefritiskt syndrom, akut

Basfakta

Definition

  • Nefritiskt syndrom är inte ett enhetligt etiologiskt eller histologiskt tillstånd.
  • Indelningen baseras både på etiologi, klinik och histologiska fynd.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.