Nefrogen systemisk fibros

Basfakta

Definition

 • Iatrogen sjukdom: Systemisk sjukdom som uppstår efter användning av MR-kontrastmedel som innehåller gadolinium, oftast hos patienter med njursvikt i stadium 4 eller 5.
 • Leder till fibros i hud och inre organ. Tillståndet har relativt hög dödlighet.
 • Rapporteras i stort sett bara hos patienter med:
  1. Njursvikt med eGFR <30 ml/min/1,732
  2. Patienter med alla grader av njursvikt på grund av hepatorenalt syndrom
  3. Patienter i den perioperativa fasen vid levertransplantation
 • Gadolinium är ett grundämne med speciella magnetiska egenskaper som gör det lämpligt som kontrastmedel vid MR. De flesta MR-kontrastmedel innehåller någon variant av detta ämne.
 • De flesta gadoliniuminnehållande kontrastmedel utsöndras via njurarna, några delvis via levern.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.