Nefrotiskt syndrom

Basfakta

Definition

  • Stora proteinförluster via glomeruli, 3–5 g/dygn eller mer.1
  • Karakteriseras av proteinuri, hypoalbuminemi, hyperlipidemi och perifera ödem.
  • Njursvikt och hypertoni förekommer ofta samtidigt.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.