Njurcellscancer

Basfakta

Definition

  • Cancer i njurvävnaden (njurcellskarcinom, RCC).
  • Adenokarcinom utgör > 95 %.
  • I cirka hälften av fallen upptäcks tumören av en tillfällighet i samband med en radiologisk undersökning.1
  • Vid diagnostillfället har cirka 25 % disseminerad sjukdom. Knappt hälften av de patienter som genomgår operation av lokaliserad sjukdom får recidiv.2-3
  • Wilms tumör, sarkom och andra sällsynta former diskuteras inte här.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.