Njurcystor

Basfakta

Definition

  • Vätskefylld håla vanligen belägen i de yttre delarna av njurbarken.
  • Cystan är oftast unilateral och oftast rör det sig om en enstaka cysta.
  • Multipla och multilokulära cystor förekommer.
  • Har sällan klinisk betydelse.
  • Måste skiljas från polycystisk njursjukdom:
    • Polycystisk njursjukdom är en autosomal dominant progredierande sjukdom
    • Hälften av patienterna med denna diagnos behöver dialys före 70 års ålder

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.