Kronisk njursvikt

 • Definition:Nedsatt njurfunktion med minskad filtrationsförmåga i njurarna. Orsaken till njursvikten är avgörande för sjukdomsutvecklingen, men skadorna är ofta progressiva och kan obehandlade leda till uremi. 
 • Förekomst:Kronisk njursjukdom är ett av de största folkhälsoproblemen i världen. Det finns cirka 23 500 personer med kraftigt nedsatt njurfunktion registrerade i Sverige.
 • Symtom:Vid tidiga stadier av njursvikt finns ofta inga eller få symtom. Symtom vid svårare njursvikt kan vara klåda, illamående, trötthet, nykturi, restless legs, dyspné och gulbrun hudfärg.
 • Kliniska fynd:Vid svårare njursvikt kan hudförändringar, hudblödningar, rivmärken, hypertoni, hjärtförstoring, perikardiellt gnidningsljud och mentala förändringar finnas.
 • Diagnostik:Blod- och urinprov, mätning av filtrationshastighet med GFR och ultraljud av njurar ger viss information om njursvikten. Bakomliggande orsak avgör val av ytterligare undersökningar. 
 • Behandling:Många olika åtgärder för att minska symtom och progression av njursvikten. Vid svår njursvikt kan dialys och njurtransplantation bli aktuellt. 

Basfakta

Definition

 • Kronisk njursvikt:
  • Kronisk njursjukdom utvecklas vanligen till kronisk njursvikt, med varierande hastighet
  • Uremi är slutstadiet av kronisk njursvikt
  • Oftast irreversibel, progressiv och gradvis försämring av njurarnas filtreringsförmåga med en relativt likartad sjukdomsbild oberoende av grundsjukdom
 • Kronisk njursjukdom:
  • Är ett betydligt vanligare tillstånd än kronisk njursvikt1
  • Tidig diagnos och tidig behandling fördröjer utvecklingen av kronisk njursvikt2
  • Förutom den försämrade njurfunktionen medför kronisk njursjukdom en ökad risk för kardiovaskulär sjukdom, sjukhusinläggning och död3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.