Polycystisk njursjukdom

Basfakta

Definition

  • Autosomal dominant polycystisk njursjukdom (ADPKD) karaktäriseras av progredierande förstoring av njurarna med vätskefyllda cystor.1
  • Njurcystorna medför sjukdom som kan försämra livskvaliteten tidigt i sjukdomsförloppet. Smärtor och makroskopisk hematuri rapporteras hos cirka 60 % av patienterna.2-3
  • ADPKD medför destruktion av njurvävnaden hos över hälften av patienterna.4-5
  • S-kreatinin stiger först sent i sjukdomsförloppet, efter att njurvävnaden redan fått allvarliga och irreversibla skador. Brist på känsliga markörer för sjukdomsprogressen under de tidiga stadierna av ADPKD har hitintills förhindrat utveckling av terapeutiska medel.6

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.