Wilms tumör

Basfakta

Definition

  • Wilms tumör är en odifferentierad tumör som utgår från embryonalt mesoderm i njuren.
  • Tumören kallas också nefroblastom.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.