Blåssten

Basfakta

Definition

  • Stenmaterial i urinblåsan som inte avgår vid normal blåstömning.
  • Man skiljer mellan primära och sekundära stenar.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.