Interstitiell cystit

  • Definition:Tillståndet karaktäriseras av smärta i urinblåsa och underliv i kombination med trängningar och frekvent blåstömning både dag och natt. Kallas även "painful bladder syndrome".
  • Förekomst:Prevalens i Europa är cirka 20 per 100 000 kvinnor. Förekommer 5–10 gånger oftare hos kvinnor jämfört med män. Genomsnittsåldern för debut är 30–50 år.
  • Symtom:Liknande symtom som vid urinvägsinfektion. Ofta ökad smärta vid fylld urinblåsa.
  • Kliniska fynd:Vanligtvis normala kliniska fynd.
  • Diagnostik:Negativa urinodlingar.
  • Behandling:Symtomlindrande behandling. Det finns inte en behandling som passar alla. I första hand bör patienten få utförlig information om tillståndet och dess prognos samt uppföljning.

Basfakta

Definition

  • Interstitiell cystit kallas även "painful bladder syndrome".
  • Tillståndet karaktäriseras av smärta i urinblåsa och underliv i kombination med trängningar och frekvent blåstömning både dag och natt. Ofta ökad smärta vid fylld urinblåsa.1
  • Är i de flesta fall en uteslutningsdiagnos2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.