Trängningsinkontinens hos kvinnor

  • Definition:Plötslig och starkt behov av att tömma urinblåsan, som oftast leder till en större mängd urinläckage.
  • Förekomst:Ren trängningsinkontinens utgör cirka 10–15% av patienter med inkontinens.
  • Symtom:Symtomen är plötslig och stark känsla av att tömma urinblåsan.
  • Kliniska fynd:Den kliniska undersökningen är oftast normal.
  • Diagnostik:Socialstyrelsen rekommenderar en basal utredning.
  • Behandling:Behandlingen är blås- och bäckenbottenträning, ev. med läkemedel systemiskt eller lokalbehandling med östrogen.

Basfakta

Definition

  • Plötsligt och kraftigt behov att tömma urinblåsan som ofta leder till urinläckage.1
  • Det kan ofta röra sig om större läckage.
  • Överaktiv blåsa överlappar trängningsinkontinens och karakteriseras av ett kraftigt behov att tömma blåsan, med eller utan samtidigt urinläckage, vanligtvis med frekvent blåstömning (mer än åtta gånger per dygn) och nokturi.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.