Urinkateter

Basfakta

Definition

  • Kateter placerad i urinblåsan för dränering av urin.
  • KAD står för "Kateter à demeure" och innebär permanent insatt kateter införd genom urinröret.
  • Vissa förhållanden och situationer kan orsaka problem med insättning eller borttagning av katetern.
  • Komplikationer med varierande svårighetsgrad är vanligt vid kateteranvändning.

Indikationer för kateter

Användning av kateter

Insättning av kateter

Svårigheter som kan uppstå med kateterbehandling

Komplikationer vid permanent kateter

Sakkunnig


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.