Uroteliala cancertumörer i övre urinvägarna

  • Definition:Cancer i övergångsepitelet som klär urinvägarna från njurbäcken till den yttre delen av uretra.
  • Förekomst:Relativt sällsynt tillstånd med omkring 300 fall årligen i Sverige.
  • Symtom:Typiska symtom är hematuri och flanksmärtor.
  • Kliniska fynd:Inga kliniska fynd i tidiga stadier, vid avancerad sjukdom är utfyllnad i flanken ett möjligt fynd.
  • Diagnostik:DT-urografi är förstahandsundersökningen vid klinisk misstanke om sjukdomen
  • Behandling:Om patienten är operabel är huvudbehandlingen radikal kirurgi. Eventuellt adjuvant behandling i form av cytostatika eller strålning.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.