Uroteliala cancertumörer i övre urinvägarna

Basfakta

Definition

  • Synonymer är transitional cell carcinoma (TCC), övergångscellscarcinom eller urotelialt carcinom.1
  • Cancer i de övre urinvägarna, det vill säga i njure och ureter.
  • Uroteliala tumörer är en multifokal sjukdom.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.