Urincytologi

Basfakta

  • Urinprov för undersökning av cytologiskt material (cancerceller). Användbart vid prioritering av remisser för urologisk utredning.1
  • Urinen undersöks för påvisande av olika tumörmarkörer.

Normalområde

Aktuella indikationer

Testegenskaper

Proceduren

Felkällor

Utvärdering av onormala provsvar

Uppföljning av onormala provsvar


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.