Blödningar under graviditeten

Basfakta

Definition

  • Delas in i:
    • Tidiga blödningar – första trimestern, fram till utgången av vecka 12
    • Sena blödningar – två sista trimestrarna

Differentialdiagnoser

Anamnesen

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.