Leverpåverkan under graviditeten

Basfakta

Definition

  • Levern kan påverkas under graviditeten.
  • Hos gravida kan förhöjt alkaliskt fosfatas ses utan att det är uttryck för leversjukdom.
  • Övriga leverenzymer förändras inte under en okomplicerad graviditet.
  • Hudklåda kan vara ett tecken på leverpåverkan.

Differentialdiagnoser

Anamnesen

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.