Trubbigt trauma mot buken under graviditet

Basfakta

Definition

  • Bilolyckor, motorcykelolyckor, våld i hemmet och fallolyckor är de främsta orsakerna till trubbigt trauma under graviditeten.1
  • Alla gravida kvinnor som har utsatts för en icke försumbar skada även om de har få eller inga symtom, bör utvärderas medicinskt eftersom skadan kan ha orsakat avlossning av moderkakan.2
  • Vid behandling av bukskador hos gravida är det den gravida kvinnan som har första prioritet, barnet kommer i andra hand.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.