Venös tromboemboli under graviditet

Basfakta

Definition

  • Ventrombos och embolier som utvecklas under graviditeten eller barnsängstiden.1-2
  • Tillståndet har varierande svårighetsgrad, men kan på kort sikt vara livshotande och på lång sikt leda till allvarliga sena komplikationer såsom posttrombotiskt syndrom och pulmonell hypertoni.
  • Risken för venös tromboemboli hos gravida eller kvinnor postpartum jämförd med risken hos icke-gravida kvinnor är cirka tio gånger högre (CI 3,5 till 5,2).3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.