Diabetes mellitus under graviditeten

 • Definition:Diabetes som uppstår under graviditen på grund av ökad insulinresistens/otillräcklig insulinproduktion (graviditesutlöst diabetes/graviditetsdiabetes) och kvinnor med typ 1-diabetes eller typ 2-diabetes som är gravida. 
 • Förekomst:Förekomsten uppskattas till drygt 2–4 % av alla gravida kvinnor.
 • Symtom:I vanliga fall inga symtom. 
 • Kliniska fynd:I vanliga fall inga kliniska fynd. 
 • Diagnos:Följande plasmaglukosvärden vid venös provtagning är förenliga med diagnosen graviditetsutlöst diabetes: fastande ≥5,1 mmol/L, 1 timme efter 75 g glukosbelastning ≥10,0 mmol/L, 2 timmar efter 75 g glukosbelastning ≥8,5 mmol/L.
 • Behandling:I första hand med förändrade levnadsvanor. Resultatet av egentester styr valet av behandling och dosering av eventuella läkemedel. Målvärden för plasmaglukos är 4,0–8,0 mmol/L under hela dygnet, med fastevärde <5,3 mmol/L och värden en timme efter påbörjad måltid <8,0 mmol/L. Vid graviditetsutlöst diabetes och typ 2-diabetes kan förutom insulin även metformin användas, vid typ 1-diabetes alltid insulin.

Basfakta

Definition

 • Diabetes mellitus under graviditet utgörs av två olika patientgrupper:
  • Gravida kvinnor med diagnostiserad typ 1-diabetes eller typ 2-diabetes före graviditeten, se respektive texter
  • Gravida kvinnor som diagnostiseras med diabetes under graviditeten, det vill säga graviditetsutlöst diabetes

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.