Ögonlockssjukdomar

Basfakta

Definition

  • Hordeolum (vagel):
    • Är en infektion i en talgkörtel i ögonlocket
  • Blefarit:
    • Är en inflammation i körtlarna och vävnaden i ögonlockskanten
  • Chalazion:
    • Är en kronisk retention i en Meiboms körtel (talgkörtel) på insidan av det övre eller nedre ögonlocket

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.