Ögonskada

Basfakta

Definition

  • En skada mot ögat eller dess angränsande delar.1
  • En stor andel av dessa skador sker i arbetslivet2 eller vid sport.3
  • Former av skador:
    • Trubbigt våld
    • Vasst/penetrerande våld
    • Frätskada

Diagnostisering

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.