Rött öga

Basfakta

Definition

  • Blodkärl som utvidgas eller brister i ögats bindehinna.1
  • Inflammation av samtliga delar av ögat, inklusive tårkörtlarna och ögonlocken kan leda till ett rött öga.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.