Skuggor, dimsyn, fläckar och flimmer

Basfakta

Definition

  • Synrubbningar som uppfattas som skuggor och fläckar i synfältet, dimsyn eller flimmer för ögonen.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.