Synförlust eller synnedsättning

Basfakta

Definition

  • Nedsatt syn – försämrad synskärpa och/eller synfältsbortfall.
  • Nedsatt syn är ingen diagnos, utan ett resultat av ett ögontillstånd som orsakar nedsatt synfunktion.1

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.