Retinoblastom

Basfakta

Definition

  • Retinoblastom är en sällsynt, elakartad sjukdom hos barn som utgår från primitiva näthinneceller i ögat.
  • Sjukdomen kan delas in i två huvudformer, varav den ena är ärftlig ("ärftlig ögoncancer").
  • Tidig diagnostik är viktig för prognosen, men också för att undvika de besvär som följer med behandling av stora tumörer i ögat.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.