Malignt melanom i ögat

Basfakta

Definition

  • Malignt melanom i ögat sitter i uvea, det vill säga iris, ciliarkroppen eller korioidea.
  • Förekommer också i konjunktiva.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.