Halsont

Basfakta

Definition

  • Halsont beror ofta på faryngit:
    • Faryngit är obehag, smärta eller ömhet i svalg/hals, oftast beroende på en infektiös orsak
    • Icke-infektiösa orsaker kan ge liknande besvär

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.