Hörselnedsättning

Basfakta

Definition

 • Tröskeln för normal hörsel är 0–20 dB /HL), vid en tröskel på 60–70 dB (HL) hör man inte normalt tal och vid en tröskel på över 90–100 dB (HL) kan man inte längre höra höga rop.
 • Vanligt tal har en tonfrekvens på mellan 500 och 3 000 Hz och en styrka på mellan 45 och 60 dB,1 och en normal hörsel uppfattar ljud på mellan 20 och 20 000 Hz.
 • Man indelar hörselnedsättning efter orsaker:2
  • Konduktiv hörselnedsättning/ledningshinder:
   • Beror på en mekanisk skada i överföringen fram till innerörat – oftast lågfrekvent (till 2 000 Hz)
  • Sensorineural hörselnedsättning:
   • Beror på skada i koklea eller retrokokleär skada – ofta kvalitativ skada (talförståelse)
  • Blandad hörselnedsättning:
   • En kombination av ovannämnda
 • Hörselnedsättning kan vara medfödd eller förvärvad.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.