Likvorläckage

Basfakta

Definition

  • Likvorläckage är ett allvarligt tillstånd eftersom det innebär risk för bakteriell meningit genom retrograd smitta från näsa, bihålor och öron.
  • Likvorläckage visar sig vanligtvis i form av rinnsnuva, men kan också ge sig till känna som flytning ur örat eller vätska i mellanörat.

Diagnostik

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.