Munsjukdomar

Basfakta

Definition

  • Patienter som söker vård för besvär från tänder och slemhinna bör i de flesta fall hänvisas till en tandläkare.1
  • Akuta värkande tillstånd i munhålan kan läkaren i många fall behandla.
  • Munhålelesioner kan också vara manifestationer av systemiska sjukdomar.2

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.