Näsblödning, symtom

Basfakta

Definition

  • Blödning från näsan.
  • Främre – vanligtvis från locus Kiesselbachi.1
    • Särskilt vid andra fokus kan Oslers sjukdom vara en möjlighet. Vid Oslers sjukdom bör elektrokoagulation undvikas eftersom detta kan skada slemhinnan och nässkiljeväggen
  • Bakre näsblödning – från bakre delen av näshålan eller koanerna.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.