Orala manifestationer av systemisk sjukdom

Basfakta

Definition

  • En rad systemiska sjukdomar orsakar förändringar i munhålan.1
  • Immunologiska sjukdomar, endokrinopatier, hematologiska tillstånd, systeminfektioner och näringsbrist kan ge förändringar i munhålan.
  • Diabetes mellitus, hjärtsjukdom, stroke och komplikationer vid graviditet kan leda till periodontal sjukdom.2-4
  • Tidig diagnostik av förändringar i munhålan kan bidra till tidig diagnos och behandling.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.