Öronsmärtor, otalgi

Basfakta

Definition

  • Öronsmärtor/öronvärk, smärtor som lokaliseras till örat, kallas även för otalgi.
  • Indelning:
    • Primär otalgi innebär smärtor som härrör från sjukdomar i örat
    • Sekundär otalgi innebär överförd smärta från tillstånd som finns utanför örat

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.