Snarkning, symtom

Basfakta

Definition

  • Snarkning beror på vibrationer i de mjuka delarna i svalget. Under sömn blir svalget trängre när musklerna i svalgets väggar slappnar av och ljudet som produceras kan bli mycket kraftigt.
  • Hos vissa snarkare blir det så trångt i svalget att det leder till stopp i inandningen, så kallad obstruktiv sömnapné.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.