Svullnad, knöl, knuta på halsen

 Basfakta

Definition

  • Omfattar tumörer, körtlar och lokaliserade svullnader på halsen.1

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Välgrundad misstanke

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.