Tand- och käkskador

Basfakta

Definition

  • Många patienter med ansiktsskador undersöks och behandlas primärt på akutmottagning eller sjukhus.
  • Skador på tänder och käke, dentoalveolära skador, förekommer ofta. En studie från Malmö visar att käkfrakturer vanligen drabbar individer i åldern 20–29 år, orsakas av våld i 35 % och det är mandibeln som drabbas i 80,5 % av fallen.1

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.