Tinnitus

Basfakta

Definition

 • Kan också kallas öronsus.
 • Subjektiv ljudupplevelse utan extern ljudkälla.1
 • Objektiv tinnitus innebär ljud som skapas nära örat till följd av vaskulära, neurologiska eller tubära skador:1
  • Kan låta som ett lätt susande, surrande, brusande, motorliknande, ringande, pulserande eller klickande ljud samt ledsagas av hörselnedsättning
  • Kan vara ensidigt eller dubbelsidigt, ihållande eller periodisk, pulserande eller inte
 • Tinnitus av klinisk relevans är om det varar längre än några dagar.2 
 • En mindre andel får depressiva besvär och svårare ångestbesvär:
  • Särskilt hos patienter med psykiatrisk komorbiditet har självmord skett till följd av tillståndet1 

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.