Fotodynamisk terapi (PDT) för huvud-hals-cancer

Definition

  • Fotodynamisk terapi (Photo Dynamic Therapy, PDT) är en ny behandlingsform för huvud-hals-cancer.
  • Det område som skall behandlas ljussensibiliseras först med ett ämne, därefter aktiveras området genom belysning med ljuskälla med kontrollerad energimängd och definierad våglängd. Det orsakar en celldöd i den ljusexponerade vävnaden.
  • Behandlingsformen har varit föremål för studier vid ÖNH-avdelningar de senaste 15 åren.

Cancer i huvud-hals-området är en behandlingsutmaning

Verkningsmekanismer

Effekt


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.