Bullerskada

Basfakta

Definition

  • Varaktig bullerskada uppstår när känselcellerna i snäckan dör, eftersom cellerna inte ersätts av nya – tillståndet klassificeras som en neurogen hörselnedsättning.
  • Bullerskador leder till hörselnedsättning i diskanten, senare också i lägre frekvenser.
  • Bullerskadan utvecklas mest under de första tio åren om bullerexponeringen är densamma under hela den yrkesaktiva perioden.1
  • Arbetsmiljölagens yrkeshygieniska gräns för buller på arbetsplatsen är 85 dB (A). Normalt tål hörseln åtta timmar med så högt kontinuerligt buller utan att skadas.
  • Smärtgränsen för buller går vid cirka 120 dB.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.