Hörselnedsättning hos äldre

  • Definition:Presbyakusis är en sensorineural, symmetrisk hörselnedsättning med jämn försämring under många år och där diskanten drabbas först.
  • Förekomst:Bland personer äldre än 65 år har cirka 65 % hörselnedsättning.
  • Symtom:Tillståndet karaktäriseras av nedsatt hörsel och språkförståelse i bullriga miljöer, långsammare central bearbetning av akustisk information och nedsatt förmåga att lokalisera ljudkällor.
  • Kliniska fynd: Normala fynd vid klinisk undersökning.
  • Diagnostik:Typisk bild vid audiometri.
  • Behandling:Hörapparat och/eller andra hörseltekniska hjälpmedel.

Basfakta

Definition

  • Presbyakusis.
  • Hörseln försämras normalt med åldern, men det blir sällan ett problem förrän i 60-årsåldern.
  • Presbyakusis är en sensorineural, symmetrisk hörselnedsättning med jämn försämring under många år och där diskanten drabbas först.1-2
  • Tillståndet karaktäriseras av nedsatt hörsel och språkförståelse i bullriga miljöer, långsammare central bearbetning av akustisk information och nedsatt förmåga att lokalisera ljudkällor.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.