Hörselnedsättning hos barn

 • Definition:Medfödd eller förvärvad hörselnedsättning hos barn. Otit är den vanligaste orsaken till förvärvad hörselnedsättning.
 • Förekomst:Incidensen av medfödd hörselnedsättning är 2–3 per 1 000 levande födda.
 • Symtom:Små barn med hörselnedsättning kan reagera dåligt på ljud/tal, ge dålig kontakt och ha försenad språkutveckling.
 • Kliniska fynd:Dålig reaktion på ljudstimuli. Otoskopi och tympanometri kan visa förändringar i mellanörat, till exempel sekretorisk mellanöroninflammation.
 • Diagnostik:Audiometri och eventuellt andra former av hörselundersökningar beroende på misstänkt tillstånd.
 • Behandling:Vid medfödd dövhet och allvarlig hörselnedsättning bör habilitering inledas senast vid sex månaders ålder. Sjukdom i mellanörat behandlas i enlighet med den specifika diagnosen.

Basfakta

Definition

 • Det finns olika definitioner på hörselnedsättning, från 20–35 dB.
 • Ett vanligt sätt att dela in hörselnedsättning är följande:1
  • Lindrig hörselnedsättning (20–40 dB)
  • Måttlig hörselnedsättning (41–55 dB)
  • Måttligt allvarlig hörselnedsättning (56–70 dB)
  • Allvarlig hörselnedsättning (71–90 dB)
  • Uttalad hörselnedsättning (>90 dB)
 • Hörselnedsättning i förhållande till frekvensområde indelas enligt följande:1
  • Lågfrekvent (<500 Hz)
  • Mellanfrekvent (501–2 000 Hz)
  • Högfrekvent (>2 000 Hz)
 • Allvarlig/uttalad hörselnedsättning innebär det som man brukar kalla dövhet.2
 • Medfödd hörselnedsättning som inte upptäcks och behandlas leder till väsentligt försenad tal-, språk- och kognitionsutveckling.3
 • Tack vare tidig diagnos har habiliteringen av döva och personer med allvarlig hörselnedsättning förbättrats dramatiskt under de senaste åren.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.