Ménières sjukdom

  • Definition:Sjukdom med återkommande perioder av yrsel, tinnitus och sensorineural hörselnedsättning.
  • Förekomst:Förekomsten är svårt att uppskatta.
  • Symtom:Består av anfall av yrsel, tinnitus, hörselnedsättning, illamående med eller utan kräkningar och svettningar. Tinnitus och hörselnedsättningen kan bli persisterande.
  • Kliniska fynd:Under anfallet kan nystagmus observeras. Tecken på sensorineural hörselnedsättning kan förekomma under anfall och kan med tiden mätas utanför anfall. 
  • Diagnostik:Baseras främst på audiometriska fynd tillsammans med anamnes och kliniska fynd. 
  • Behandling:Består av symtomlindrande terapi med anfallsförebyggande åtgärder i form av egenbehandling, läkemedel och i vissa fall kirurgi. Psykosocial behandling behövs ofta. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.